Konzerte

November

17.11.2022
Michael Wollny Trio
Dortmund
Deutschland
Konzerthaus Dortmund

März

31.03.2023
Michael Wollny Solo
Frankfurt
Deutschland